Dünya Genç Girişimciler Yatırım Ve Kaldındırma Derneği

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI :

MADDE 1- Derneğin Adı  :’’Dünya Genç Girişimciler Derneği’’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ  :

MADDE 2- Derneğin Merkezi İzmir’dir.